Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης «LGC Season 2 Finals»

Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης «LGC Season 2 Finals» 1. Στοιχεία Διοργανώτριας H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.», η οποία εδρεύει επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου...